Functioneel applicatie testen

  • U of uw leverancier biedt u de mogelijk om gebruik te gaan maken van een nieuw software systeem. Echter blijft altijd de vraag:
  • Sluit het systeem aan op onze processen,
  • Hoe gaan onze medewerkers (of de gebruiker) om met het systeem,
  • Hoe vertaal ik het systeem naar het gebruik
  • Zijn al mijn wensen die ik heb aangegeven ten aanzien van het systeem ook terug te vinden
  • Hoe beoordeel ik de kwaliteit van het systeem in plaats van het zoeken naar fouten
Een breed scala aan mogelijkheden om ook hier onze expertise voor uw voordeel in te zetten. In overleg met u zullen wij een opzet maken van de diverse stappen die er genomen moeten worden. Van eerste orientatie naar een nieuw systeem tot aan de implementatie van uw nieuwe systeem binnen de organisatie.

U kunt ons daarnaast ook inzetten om uw medewerkers op gebruikers niveau te trainen en te coachen. Hierdoor wordt de binding tussen U, de gebruikers het systeem en ons als begeleider sterk en zult u merken dat wij al snel in de 'wij' vorm praten als we het hebben over uw organisatie. Dit is één van de meest belangrijke en sterke eigenschappen die wij eisen van onze trainers, coaches en begeleiders: BETROKKENHEID bij u en uw organisatie.